KİV müasir inkişaf mərhələsində
Generic placeholder image
Ona görə də əsrin əvvəllərində jurnalist kadrların hazırlanması problemi meydana çıxdı. Bu problemə iki zidd yanaşma meydana çıxdı. Bəziləri hesab edirdilər ki, jurnalist üçün ən yaxşı məktəb qəzet və jurnal ...

Bir tabu, iki tabu. Xolokostu inkar edən şəxsin mühakiməsi Avropada söz azadlığının mühdudluğunu üzə çıxardı
Generic placeholder image
Sonrakı illər İrvinq bir neçə kitab, o cümlədən Qebbelsin tərcümeyi-halı və Nyürnberq prosesi haqqında kitab dərc etdirir. Alimlərin çoxsaylı tənqidlərinə baxmayaraq, bu nəşrlər səs-küylü mübahisələrə səbəb olmadan müxtəlif ölkələrdə uğurla ...

Təbliğata dövlət sifarişi
Generic placeholder image
FHN üç ixtisaslaşdırılmış jurnal və yanğınsöndürmə işi və mülki müdafiə haqqında qəzet nəşr edir. Sərhəd xidmətinin dörd jurnalı və bir qəzeti, eləcə də «Qranitsa» adlı böyük kitab-jurnal nəşriyyatı vardır. Mətbu ...

Dördüncü hakimiyyətin metamorfozaları KİV dövlətin informasiya mənbəli tərkib hissəsinə çevrilmişdir
Generic placeholder image
Mən o vaxt jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olmurdum və ona görə də, problemə daha geniş, bütöv mədəniyyət dairəsində baxırdım. Bu gün mənə elə gəlir ki, mənim təsadüfi əsas səhvim ...

Pozitivlik artmalıdır. Parlament üzvlərini söz azadlığının mənəvi tərəfi narahat edir
Generic placeholder image
Qeyd edək ki, Teleyayım Xartiyası iyunun 7-də Dövlət Dumasında imzalanıb. Sənədi RTR-in sədri Oleq Dobrodeyev, Birinci kanalın baş direktoru Konstantin Ernst, NTV-nin baş direktoru Vladimir Kulistikov, STS-in baş direktoru Aleksandr ...

Azərbaycan mass-mediası: beş acı həqiqət və bir ümid
Generic placeholder image
Ona görə də, qəzetlərin sayı, televiziya kanallarının (hamı TV kanallarının kimə məxsus olduğunu bilir, lakin özlərini elə aparırlar ki, guya bilmirlər) və ya radiostansiyaların açılması və bağlanması statistikasının heç bir ...

Senzuranın ləğvinin 100 illiyinə həsr olunur
Generic placeholder image
Bax bu yaxşı zəmanə idi! Hətta başlayan müharibə belə şən yaşamağa mane olmadı. Müvəqqəti hökumətin hakimiyyəti zamanı isə elə azadlıq verildi ki: Bolşeviklər bütün bu sevincləri bir dəfəyə ləğv etdilər. ...

Fikir azadlığı
Generic placeholder image
Hüquqlar təhlükə altında a) Fikir və düşüncə azadlığı hüququ Fikir azadlığı hüququ hər kəsin öz fikirlərini və nöqteyi-nəzərini açıq şəkildə ifadə etmək azadlığını nəzərdə tutur. Görünür ki, bu hüquqa, onun, ...

Söz azadlığı insan fundamental hüquqlarından biri kimi
Generic placeholder image
Beləliklə, senzura yaranır. Əvvəlcədən senzura mətnlərin həqiqiliyini saxlamaq üçün təyin edilmişdi. Sonralar o, əks fikirli insanların təqib edilməsi üçün vasitəyə çevrildi. Beləliklə, insanlar öz hüquqlarına görə, senzuranı həyata keçirmək hüquq ...

İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Generic placeholder image
I fəsil. Ümumi müddəalar Maddə 1. Qanunun tə`sir dairəsi Bu Qanun informasiyanın yığılması, işlənməsi, saxlanması, axtarışı, yayılması əsasında informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması, informasiya sistemləri, texnologiyaları, onların tə`minat vasitələrinin yaradılması və onlardan ...

Ünvan: Mirqasımov küç. 4/41 Bakı AZ1007, Azərbaycan

Tel / Fax : (+99412) 4410924

Tel: (+99412) 4378247

E-mail: [email protected]

1905.az STUDIO